Comunicate / informare publică

Rezultate examen scris concurs recrutare paznic

Lista cuprinzând rezultatele obținute de candidați la proba scrisă a concursului desfășurat în data de 14.10.2019 pentru postul de paznic în cadrul Compartimentului Administrativ, precum și grila privind notarea răspunsurilor, poate fi consultată aici.