Comunicate / informare publică

Lista rezultate proba scrisă concurs paznic - octombrie 2020

Lista cuprinzând rezultatele obținute de candidați la proba scrisă a concursului desfășurat în data de 28.10.2020 pentru postul de paznic în cadrul Compartimentului Administrativ, precum și grila privind notarea răspunsurilor, poate fi consultată aici.