Comunicate / informare publică

Lista rezultate proba scrisă concurs Muzeograf II - februarie 2022

Lista cuprinzând rezultatele obținute de candidați la proba scrisă a concursului desfășurat în data de 01.02.2022 pentru postul de muzeograf II în cadrul serviciului Patrimoniu Muzeal și Valorificarea Patrimoniului, precum și grila privind notarea răspunsurilor, poate fi consultată aici.