Comunicate / informare publică

Lista rezultate proba practică concurs Muzeograf II - februarie 2022

Lista cuprinzând rezultatele obținute de candidați la proba practică a concursului desfășurat în data de 04.02.2022 pentru postul de muzeograf II în cadrul serviciului Patrimoniu Muzeal și Valorificarea Patrimoniului poate fi consultată aici.