Comunicate / informare publică

Lista rezultate proba scrisă concurs paznic - 25.05.2022

Lista cuprinzând rezultatele obținute de candidați la proba scrisă a concursului desfășurat în data de 25.05.2022 pentru postul de paznic în cadrul Compartimentului Administrativ, precum și grila privind notarea răspunsurilor, poate fi consultată aici.