Comunicate / informare publică

Lista rezultate proba interviu concurs paznic - mai 2022

Lista cuprinzând rezultatele obținute de candidați la proba interviu a concursului desfășurat în data de 30.05.2022 pentru postul de paznic în cadrul Compartimentului Administrativ poate fi consultată aici.