Comunicate / informare publică

Lista rezultate proba scrisă concurs muncitor - 05.10.2022

Lista cuprinzând rezultatele obținute de candidați la proba scrisă a concursului desfășurat în data de 05.10.2022 pentru postul de muncitor în cadrul Compartimentului Administrativ, precum și grila privind notarea răspunsurilor, poate fi consultată aici.