Comunicate / informare publică

Lista rezultate proba interviu concurs muncitor - octombrie 2022

Lista cuprinzând rezultatele obținute de candidați la proba interviu a concursului desfășurat în data de 10.10.2022 pentru postul de muncitor în cadrul Compartimentului Administrativ poate fi consultată aici.