Comunicate / informare publică

Concurs pentru ocuparea funcției contractuale de Muzeograf II

Muzeul Municipal Câmpulung Muscel – instituţie a administraţiei publice locale, organizează la sediul din Str. Negru Vodă nr. 119, Câmpulung, Jud. Argeș, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de Muzeograf grad profesional II în cadrul Serviciului Patrimoniu Muzeal şi Valorificarea Patrimoniului.

Concursul va avea loc în data de 09.05.2016 - proba scrisă la ora 10:30, iar în data de 12.05.2016 la ora 10:30 va avea loc proba de interviu.

Condiții generale de participare la concurs:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii specifice de participare la concurs:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe umaniste și arte, ramura de știință: istorie, specializarea: istorie, muzeologie, istoria artei.

- cunoştinţe limbă engleză, nivel mediu - verificarea se va face în cadrul probei scrise;

- vechime în specialitatea studiilor: 1-3 ani;

- perfecţionări/specializări în domeniul muzeologiei, dovedite prin certificat/adeverință de participare la un curs sau a cel puțin unui modul de curs în acest domeniu, constituie avantaj.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Muzeului Municipal Câmpulung – Compartimentul Contabilitate – Resurse Umane, mezanin, până pe data de 29.04.2016, ora 15.00

 

Detalii aici

Descărcați bibliografia de concurs de aici